ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 331 "ГНІЗДО ЛАСТІВКИ"
 
Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 331"Дніпровської міської радивересень, жовтень, листопад

Вересень 2017 рік

Розділ ІІ.  Методична робота з кадрами

з/п

Зміст роботи
Термін
виконання
Відповідальний
примітка

Блок 2.1. Підвищення  професійної компетентності працівників

1

Ознайомити педагогічний колектив та надати рекомендації з обласної науково – методичної  проблеми: «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» -IIІ етап (практичний)

Розробка та апробація системи діяльності навального закладу, що спрямована на розвиток соціальних компетенції особистості, впровадження новітніх педагогічних стратегій і конкретних технологій соціалізації накопичення досвіду управління інноваційними процесами в освітній діяльності.

До 20.09.17

Завідувач

Вихователь-методист

 

2

Провести інструктивно-методичну нараду з педагогами-наставниками з метою організації наставництва та складання плану роботи

До 25.09.17

Вихователь-методист

План

3

Провести організаційну нараду з молодими працівниками, щоб ознайомити їх із нормативно правовими документами, державними стандартами у системі дошкільного виховання; напрямками діяльності ДНЗ; вимогами педагогічної етики; традиціями тощо…

До 30.09.17

Вихователь-методист

 

4

З метою підвищення якості освітнього процесу та надання методичної допомоги закріпити за молодими педагогами наставників:

  Миненко І.А.- Стерницька Ю.В.

   Скорик Н.В - Міснянкина Л.О.

 

Вихователь-методист

 

5

Провести консультацію для педагогів: «Узгодження роботи інструктора з фізичної культури та вихователя»

До 25.09.17

Вихователь-методист

 

Блок 2.2.

Удосконалення професійної творчості

1

Організувати  роботу  творчої групи для реалізації завдань  обласної науково – методичної  проблеми: «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» -III етап

До 20.09.17

Вихователь-методист

 

  2

Створити методичну раду у складі:

·   Бугайова Л.В. – вихователь – методист;

·  Амбросенок Л.В.. – вихователь;

   Дон С.О. – інструктор з фізичного виховання;

   Хрящова Н.В. – музичний керівник;

   Липкань С.В. – практичний психолог.

До 05.09.17

Вихователь-методист

 

  3

  Познайомити педагогів з планом засідань методичних об”єднань, ШПД,      опорних ДНЗ, з планом   опорного ДНЗ № 331 з ОБЖД

До 15.09.17

Вихователь-методист

 

Блок 2.3. Самоосвіта

1

   З метою підвищення ефективності самоосвіти:

- запровадити в практику роботи педагогів систематичне ведення ділових зошитів з самоосвіти

- проведення щотижневих міні-лекцій для педагогів

Протягом місяця

Педагоги

План міні-лекцій

2

Провести педагогічні години:

 1. Проведення сучасних форм роботи з батьками

2. «Нормативно-правова база яка регламентує дошкільний навчальний заклад.

 

11.09.17

 

18.09.17

 

Завідувач

 

Завідувач

 

3

Продовжити роботу з впровадження сучасних педагогічних технологій та програм розвитку дітей дошкільного віку:

Програма розвитку дитини від 2 до 6 років «Безмежний світ гри в LEGO»- всі садові групи, Методика К.Железнової «Пальчикові ігри» - 9 група ;Програма «Кольорові долоньки» - 8 група); М.Монтессорі «Це я можу сам»(вправи у соціальній поведінці) - 1 група; Програма «В світі гри та фантазії» Шептифрац – 3група; Програма «Self- -еsteem»- 4 група;

     Постійно

 

 

         

 

 

 

 

Блок 2.5. Атестація, курсова перепідготовка, участь у методичній роботі району та міста

1

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки залучити вихователів до участі в роботі методичного об’єднання вихователів району:

Чернявську С.О., Куліненко О.Г.

До 20.09.17

Завідувач

 

2

Ознайомити з наказом «Про створення атестаційної комісії в ДНЗ в 2017-2018 навчальному році»

До 20.09.17

Завідувач

 

3

Провести у 2017-2018 році атестацію педагогічних працівників згідно графіка атестації в ДНЗ:

Протягом року

Атестаційна комісія

 

4

 Курси підвищення кваліфікації педагогів:

 Бугайова Л.В.- вихователь-методист – 13.10.2017-17.10.2017, 07.12.2017

 Хрящова Н.В – музичний керівник –

 Якушева Н.Я. – вихователь -

За графіком ДОІППО

Завідувач

 

5

Ознайомити педагогів, які атестуються з Положенням про атестацію педагогічних кадрів

До 25.09.17

Атестаційна комісія

 

Блок 2.6. Діагностика, моніторингові дослідження

   1

Провести діагностику педагогічних кадрів на початок навчального року, згідно Програм за якими працюють педагоги

До 15.09.17

Завідувач

Вихователь.-методист

Діагност.

карта

2

Здійснити діагностику пізнавальних процесів дошкільників, музичних, інтелектуальних.

До 15.09.17

педагоги

Діагност.

карта

Розділ ІІІ. Робота методичного кабінету

1

Скласти модель діяльності ДНЗ з нової обласної науково-методичної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» -III етап (практичний)

До 20.09.17

Методична рада

 

2

Скласти і затвердити сітку занять.

До 10.09.17

методист

 

3

Розробити Положення та умови проведення огляду-конкурсу  «ЕКО-ПРОЕКТУ» в рамках LEGO - конструювання «Капітошка води»

До 31.09.17

Творча група

Умови

4

Скласти план роботи творчої групи

До05.09.17

Творча група

 

5

Поновити списки дітей пільгових категорій

До 30.09.17

Завідувач

Плани

6

Підготувати особові документи дітей дошкільного віку: свідоцтво про народження, заява на зарахування в ДНЗ, заява-згода на обробку персональних даних, направлення (електрона реєстрація)

До 30.09.17

Завідувач

 

7

  Організувати в методичному кабінеті ДНЗ «Лабораторію шести цеглинок»

-          демонстрація ігор.

-          презентації досягнень дітей в LEGO-конструюванні.

протягом року

Практичний психолог Липкань С.В.

 

8

Затвердити плани роботи платних освітніх гуртків (йога для малюків) та відповідну документацію

До 25.09.17

Завідувач

 

 

9

Оформити куточки «Спеціаліст радить»

До 10.09.17

Спеціалісти

 

Розділ ІV.  Організаційно-педагогічна робота

Блок 4.1.  Робота з батьками

1

З метою активної педагогічної позиції сім’ї  у взаємодії з педагогічним колективом : призначити єдиний батьківський  день  для зустрічей із спеціалістами

Протягом року

Завідувач

 

2

Продовжувати роботу  інтерактивного клубу «Успішні батьки» на сайті ДНЗ

1 раз на квартал

Практичний психолог

вихователі

 

3

Створити в кожному куточку для батьків «Календар цікавих справ» регулярно поновлювати інформацію

Протягом року

Вихователі

 

 

4

Розробити координаційний план роботи з батьками, діти яких не відвідують ДНЗ.

 Скласти список неохоплених дітей мікрорайону

До 15.09.17

До 15.09.17

Завідувач ДНЗ

Вихователь-методист

Список

5

Провести групові батьківські збори:

Презентація групи, напрямок роботи.

Ранній і молодший дошкільний вік:

1. Проблеми адаптації дитини до дитячого садка.

2. Здоров’я наших дітей.

3. Вибори і звіт  батьківського комітету

Середній та старший дошкільний вік:

1. Особливості розвитку та виховання дитини середнього (старшого) дошкільного віку.

2. Харчування малят дошкільного віку та його вплив на стан здоров’я дитини.

3. Звіт і вибори батьківського комітету

До 20.09.17

Вихователі

Протоколи

6

Вивчити потреби батьків, щодо надання додаткових освітніх послуг дітям, відомості про дітей які відвідують гуртки за межами ДНЗ

Протягом місяця

Вихователь-методист

скласти списки.

7

Сумісний захід з батьками,педагогами та дітьми в рамках проекту «Сприяння освіті» ЕКО-ЛЕГО-ПРОЕКТ «Прибери берег річки Дніпра»

 

 

 

 

Блок 4.2. Загальні заходи для дітей

1

Свято « В усіх країнах світу День знань святкують діти»

01.09.17

Муз. керівники

Всі групи

2

Розвага  «ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ САДОЧКА-40 років» Осінній ярмарок (сумісно з батьками та запрошеними гостями)

22.09.17

Муз.

керівники

Всі групи

Блок 4.3. Співпраця зі  школою

1

Погодити  план взаємодії ДНЗ та школи, затвердити його

До 01.09.17

Завідувач

 

Блок 4.4.

Взаємодія закладу з установами та організаціями

1

Музична програма виступу дітей «Школа Мистецтва»(для дітей старшого дошкільного віку)

1 раз на квартал

Вихователь.-методист

 

2

Організувати роботу з депутатами міської та районної ради, зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ

протягом року

Завідувач

 

Розділ V. Адміністративно-господарська діяльність

   1

Контролювати сплату батьківських внесків за харчування, та за сплату пільгових категорій(діти учасники АТО, малозабезпечені, багатодітні)

До 15.09.17

Завідувач

 

   2

Контроль за харчуванням в групах:

- ваговий вихід порцій;

- дотримання норм харчування в групах.

- культурно-гігієнічні навички дітей

Щодня

Завідувач

м/с

 

  3

Оформити ділову документацію з платних послуг з урахуванням нормативності

До 01.10.17

Завідувач

 

4

Провести обстеження подвір`я та усіх приміщень ДНЗ на   дотримання інструкції ТБ, охорони життя та здоров`я дітей

До 05.09.17

Завгосп

Акти     

Блок 5.1. Створення розвивального життєвого простору дитини

1

Розпочати підготовку дошкільного закладу до зимового періоду:

- вимити вікна;

- утеплити двері.

Протягом місяця

Завгосп,

пом. вихователів

 

2

Доукомплектувати необхідними матеріалами та посібниками кабінет практичного психолога, керівника гуртка, інструктора з фізкультури

До 30.09.17

Завідувач

 

 

3

Списати непридатне майно

 

Завгосп

 

Блок 5.2. Загальні збори (конференції) колективу, рада дошкільного навчального закладу, виробничі наради

1

Провести виробничу нараду для працівників ДНЗ:

1. Результати оздоровчої компанії 2017 року.

2. Ознайомлення учасників освітньо-виховного процесу з нормативними документами, в яких висвітлюється питання охорони життя і здоров’я дітей.

3. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції»

4. Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період.

До 30.09.17

Завідувач

Вихователь-методист

Завгосп

Голова ПК

 

2

Ознайомити працівників з наказом «Про комплектування кадрами на 2017-2018 навчальний рік»

До 05.09.17

Завідувач

 

  3

Ознайомити працівників з правилами внутрішнього трудового розпорядку, штатним розписом ДНЗ

До 05.09.17

Завідувач

 

Блок 5.3. Інструктажі

1

Провести повторний інструктаж з охорони життя та здоров’я дітей

До 05.09.17

Завідувач

 

2

Провести повторний інструктаж з пожежної безпеки

До 10.09.17

Завідувач

 

3

Провести повторний  інструктаж з охорони праці

До 15.09.17

Завідувач

 

4

Ознайомити з функціональними обов’язками та  графіком роботи всі категорії працівників

До 05.09.17

Завідувач

 

5

Створити комісії: постійно діючу, з пожежної безпеки; охорони праці; харчування; цивільної оборони

До 20.09.17

Завідувач

 

Розділ VІ  Вивчення стану організації життєдіяльності дітей.

1

Оглядово-оперативний.

  Стан та якість ведення документації (вихователі, фахівці)

До 10.09.17

Завідувач

До педгодини

2

Вибірковий  

 Роль педагогічного колективу в захисті прав та гідності дитини

До 20.09.17

Вихователь-методист

м/с

довідка

3

Оглядово-оперативний

Рівень проведення батьківських зборів

До 30.09.17

Завідувач

Рекомендації

                 

Жовтень 2017 рік

Розділ ІІ.

Методична робота з кадрами

з/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальний

Примітка

Блок 2.1.  Підвищення  професійної компетентності працівників

1

Провести консультацію для вихователів: «Основні практичні  підходи до   гри в ЛЕГО»

 

методист

 

2

Провести консультацію для педагогів  «Як краще використовувати результати діагностичного обстеження дітей в плануванні індивідуальної роботи»

До 10.10.17

 Практичний психолог

 

3

Семінар-практикум: «Особливості емоційного розвитку дітей дошкільного віку»

До 03.10.17

Практичний

психолог

 

4

Провести мультимедійну екскурсію з дітьми «Навіщо потрібна вода?»

 

Вихователі

Проектор

 

5

Тиждень музейної педагогіки. (екскурсії в міні-музеї груп)

 

Вихователі

 

Блок 2.2. Удосконалення професійної творчості

1

Творчий конкурс: «Поділимось досвідом роботи своєї групи»

 

Вихователі

 

Блок 2.3. Самоосвіта

1

 Провести взаємні відвідування наставників та молодих педагогів занять та режимних процесів із подальшим обговоренням

До 15.10.17

Наставники

 

 

Блок 2.5. Атестація, курсова перепідготовка, участь у методичній роботі району та міста

1

Ознайомити з наказом «Про організацію та проведення атестації педагогічних працівників в 2017-2018н.р. »

До 15.10.17

Завідувач

 

2

Провести засідання атестаційної комісії №1 «Про хід атестації в ДНЗ»:

- розгляд поданих документів;

- допуск педагогів до атестації;

- співбесіди;

- складання та затвердження графіка атестації.

До 20.10.17

Атестаційна комісія

 

 

3

З метою підвищення фахового рівня педагогів які атестуються

- розробити питання для співбесід з педагогами які атестуються;

- ознайомити педагогів з критеріями оцінювання;

- допомога педагогам в складанні плану індивідуальної підготовки до атестації

- підготовка досвідів роботи педагогів які атестуються на звання.

До 25.10.17

 

Атестаційна комісія

 

 

Блок 2.6. Діагностика, моніторингові дослідження

   1

Анкетування педагогів старших груп «Наступність у роботі між дошкільною та початковою ланками»

До 20.10.17

Вихователь-методист

 

Розділ ІІІ. Робота методичного кабінету

1

Оновити картотеку костюмів.(фото,списки)

 

 

 

2

Скласти план проведення «Тижня безпеки»

До 30.10.17

 

План

3

Підготувати інформаційний матеріал про безпеку життєдіяльності дошкільнят.

До 20.10.17

Вихователь-методист

 

4

Скласти списки  дітей які відвідують гуртки за межами ДНЗ

До10.10.17

методист

Список

5

Підготувати план проектної роботи  «РОБОТІКА-LEGO» - Вода

До 10.10.2017

Вихователь-методист

Керівник проекту

План

 

6

Організувати в методичному кабінеті ДНЗ «Лабораторію шести цеглинок»

-          демонстрація ігор.

-          презентації досягнень дітей в LEGO-конструюванні.

31.10.17

 

Практичний психолог

Липкань С.В.

 

Розділ ІV .  Організаційно-педагогічна робота 

Блок 4.1.   Робота з батьками

1

Загальні батьківські збори

1. Перегляд відеофільму «Презентація дитячого садочка»  

2. Пріоритетні напрямки роботи ДНЗ на 2017-2018 навчальний рік.

3. Ознайомлення зі статутними документами й локальними актами закладу.

4. Гармонізація дитячо-батьківських взаємин. (тренінгові вправи)

5. Звіт та вибори батьківського комітету.

 

Завідувач

Вихователь- методист

Практичний.

психолог

Голова БК

 

2

Провести анкетування батьків  щодо побажань роботи ДНЗ у новому навчальному році.

До 15.10.17

Вихователі

 

Блок 4.2. Загальні заходи для дітей

 

 

1.

Розвага «З фізкультурою ми дружимо, різні вправи любим дуже» 4р.ж.

 

Інстр. з фіз-ри

 

 

2.

Свято «Осінні сюрпризи для малят»

Група №5 «Капітошка»

Група №4 «Казочка»

Група № 2 «Квіточка»

 

18.10.17

19.10.17

20.10.17

Муз.

керівник

 

 

Блок 4.3. Співпраця зі  школою

 

1

З метою підвищення якості організації перспективності, наступності та спадкоємності у роботі дошкільного закладу та початкової школи:

- провести бесіду за круглим столом з питань забезпечення наступності у діяльності ДНЗ та СЗШ

До 15.10.17

Директор СЗШ

Завідувач ДНЗ

 

 

Блок 4.4.Взаємодія закладу з установами та організаціями

 

1

Провести розширену нараду у ДНЗ за участю представників Патрульної поліції, МНС, Держпродопоживслужби

До 15.10.17

Завідувач

 

 

Розділ V. Адміністративно-господарська діяльність.

Блок 5.1. Створення розвивального життєвого простору дитини

 

1

Підготовка до зимового періоду:

- закупка необхідного інвентарю для прибирання опалого листя на   території ДНЗ

Протягом місяця

Завгосп

 

 

2

Вести постійний облік витрат бюджетних та позабюджетних коштів (медикаменти, іграшки, канцтовари, господарський інвентар)

Постійно

Матеріально-відповідальні особи

 

 

3

Провести перевірку обладнання в групах ДНЗ, щодо їх  технічного стану.

До 25.10.17

Завгосп

 

 

Блок 5.2. Загальні збори (конференції) колективу, рада дошкільного навчального закладу, виробничі наради

 

1

Провести засідання БК: Організаційне засідання

1.  Розподіл обов'язків.

2.  Затвердження плану роботи.

3. Організаційні  питання початку нового навчального року.

До 30.10.17

Завідувач

Голова БК ДНЗ

 

 

 

Блок 5.3.  Інструктажі

 

1

Провести чергові інструктажі  з ОП для сторожів

 

Завідувач

 

 

2

Інструктаж з ОБЖД для всіх працівників ДНЗ (отруйні рослини, ягоди, гриби)

До 05.10.17

Завідувач

 

 

3

Консультація для обслуговуючого персоналу : «Профілактика ГРВІ»

До 25.10.17

м/с

 

 

4

Контроль за харчуванням дітей:

- ваговий вихід порцій;

- дотримання вагових норм в групах;

- дотримання санітарно-гігієнічних норм в групах;

- виховання культурно-гігієнічних навичок у дітей під час їжі.

Постійно

Завідувач

 

м/с,

Вихователь-методист

Щомісячно звіт

 

 

 

5

Контроль за маркуванням меблів (цифровим) в усіх групах

До 10.10.17

м/с

 

 

6

Контроль за економним використанням води, електроенергії

Постійно

Завгосп

 

 

7

Контроль за проведенням інвентаризації

Згідно графіку

Завідувач

 

 

Розділ VІ Вивчення стану організації життєдіяльності дітей

 

1

Оглядово-оперативний Забезпечення безпеки життєдіяльності дітей (всі групи)

До 10.10.17

Вихователь-методист

Рекомендації

 

2

Вибірковий Зміст освітньої роботи у години ранкового прийому.

До 20.10.17

Вихователь-методист

До відома

 

3

Попереджувальний  Створення умов для охорони життя та здоров’я дітей (групи раннього віку)

До 30.10.17

Завідувач

До відома

 

                   
Листопад 2017 рік

Розділ ІІ.  Методична робота з кадрами

з/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальний

Примітка

Блок 2.1. Підвищення професійної компетентності працівників

1

Огляд нормативних документів, новинок методичної літератури та фахової періодики

 

Вихователь-методист

 

 

2

Провести практичний тренінг: «Способи виходу з конфліктних ситуацій у роботі з родиною»

До 15.11.17

Практичний. психолог

 

3

Методичне об’єднання для вихователів Новокодацького району з  теми: «Соціалізація дітей дошкільного віку в рамках національно-патріотичного виховання»

1.      (театр-заняття(3гр), знайомство з міні-музейом (2гр), комунікативні ігри-квест (10 група - «Козачата йдуть Чумацьким шляхом»)

2.      Ярмарок сумісна робота з батьками

До 24.11.17

 

перенесено на січень 2018року

4

Провести мультимедійну екскурсію з дітьми «Досліди з водою»

 

Вихователі

Проектор

Конспект екскурсії

5

Провести засідання творчої групи по обласній науково – методичній  проблемі.

Згідно плану

Творча група

 

6

Організувати та провести «Тиждень безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку»

Згідно графіка

Вихователь-методист

 

Блок 2.2. Удосконалення професійної творчості

1

Конкурс поробок в рамках ЕКО-проекту «КАПІТОШКА ВОДИ» (Умови конкурсу,положення про конкурс.)

Протягом місяця

Вихователі

 

Блок 2.3. Самоосвіта

1

Провести співбесіди за планами самоосвіти з педагогами груп № 7,6,10

Відповідно графіку

Вихователь-методист

 

Блок 2.4. Педагогічна рада

1

Педагогічна рада сумісно з батьками.

«Ігри як засіб екологічного виховання»

1. Екологічні проблеми і катастрофи погіршення середовища життя людей

2. Екологічні ігри.

3. Еко-проект у ДНЗ (результати роботи)

30.11.17

 

 

 

 

Блок 2.5. Атестація, курсова перепідготовка, участь у методичній роботі району та міста

1

Оформити куточок «Увага! Атестація»:

-  провести консультації щодо виконання творчих завдань;

- заслухати виступи на педраді педагогів, які атестуються;

- провести анкетування колег, для проведення незалежного оцінювання педагогічної майстерності педагогів що атестуються

- досвіди роботи педагогів які атестуються

   

До 10.11.17

До 25.11.17

 

До 30.11.17

Атестаційна комісія

 

2

Розпочати оформлення тематичних папок на педагогів, які підлягають атестації

   До 20.11.17

Вихователь-методист

 

   3

Направити на курси підвищення кваліфікації (згідно графіка)

  

 

 

   4

Відвідати методичні об’єднання для педагогів, які проводяться в районі

Протягом місяця

Вихователь-методист

 

Блок 2.6. Діагностика, моніторингові дослідження

1

Тестування вихователів: «Програма Дитина» за розділами.

 

До 20.11.17

Вихователь-методист

 

Розділ ІІІ Робота методичного кабінету

1

Розробити модель роботи з сім’ями, діти яких не відвідують ДНЗ

До 05.11.17

 

Модель

2

Передплатити періодичні видання на 2018 рік

До 25.11.17

 

Підписка

 

3

Організувати в методичному кабінеті ДНЗ «Лабораторію шести цеглинок»

-          демонстрація ігор.

-          презентації досягнень дітей в LEGO-конструюванні.

Останній  понеділок кожного місяця 

Практичний психолог Липкань С.В.

28.11.17

 

 

 

      Розділ ІV Організаційно-педагогічна робота

  Робота з батьками

1

Поновити матеріали в куточках для батьків

До 05.11.17

Вихователі

 

2

День відкритих дверей для батьків вихованців та батьків діти  яких не відвідують ДНЗ

До 15.11.17

Вихователь-методист

 

 

Блок 4.2   Загальні заходи для дітей

1.

Театральна вистава «Казка казкою, а в ній наука»

09.11.17

Хрящова Н.В

 

2.

«LEGO-досягнення»

30.11.17

 ( керівник проекту)

 

3.

Розвага по ПДР «Правила знаєш – небезпеку обминаєш»

02.11.17

Інстр.

з фіз-ри

 

Блок 4.3. Співпраця зі школою

1

Провести екскурсію-спостереження за процесом навчання в класі для майбутніх першокласників 6р.ж.

     До 20.11.17

Вихователь-методист

 

2

Вивчити стан освітнього процесу в початкових класах та старших групах ДНЗ( групи № 6,7,10)

До 30.11.17

Вихователі

Вчителі

 

Блок 4.4.Взаємодія закладу з установами та організаціями

1

Ø  З метою запобігання травматизму та нещасних випадків провести тренінг евакуації з співробітниками МЧС:

Ø  - скласти план проведення евакуації;

Ø  - погодити і затвердити план;

Ø  - призначити день проведення тренінгу.

До 20.11.17

Завідувач

Представник МЧС

 

 

 

 

 

Розділ V Адміністративно-господарська діяльність

Блок 5.1.  Створення розвивального життєвого простору дитини

1

Оновити куточки безпеки по групам

 

До 20.11.17

Вихователі

 

2

Підготувати обладнання та грунт для організації городів на підвіконні

До 30.11.17

Вихователі

 

3

Підготовка до зимового періоду:

- вивіз опалого листя;

- перевірка утеплення вікон і дверей;

- заготовка піску для посипання доріжок.

Протягом місяця

Завгосп

 

4

Підготовка квітників до зими, зелених насаджень.

До 05.11.17

Завгосп

 

Блок 5.2.

Загальні збори (конференції) колективу, рада дошкільного навчального закладу, виробничі наради

1

Засідання ПК

Трудовий договір – реалії сьогодення

Протягом місяця

Голова ПК

 

Блок 6.3.  Інструктажі

1

Провести консультацію для обслуговуючого персоналу «Дотримання техніки безпеки – обов’язкова умова успішної трудової діяльності»

До 30.11.17

Завгосп

 

2

Контроль за харчуванням:

 

 

Завідувач

м/с

 

3

Провести рейд-перевірку утеплення групових, господарських приміщень та будівлі ДНЗ

До 10.11.17

Завідувач ДНЗ

Завгосп

 

4

Контроль сплати батьківських внесків за харчування

До 15.11.17

Завідувач ДНЗ

 

5

Перевірка стану протипожежної безпеки ДНЗ

До 10.11.17

Завгосп

 

6

Контроль за санітарним станом груп,  пральні, приміщень ДНЗ, ділянок

Постійно

м/с

 

Розділ ІV Вивчення стану організації життєдіяльності дітей

1

Тематичний  Екологічне виховання в групах дошкільного навчального закладу.

До 10.11.17

     Завідувач

 

Довідка

Наказ

2

Оглядово-оперативний Створення умов щодо одержання освіти державною мовою. Рівень володіння вихователями та дітьми державної мови

До 30.11.17

Вихователь-методист

Інформація