ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 331 "ГНІЗДО ЛАСТІВКИ"
 
Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 331"Дніпровської міської радивересень, жовтень, листопад

 

Вересень 2018рік

Розділ ІІ.

Методична робота з кадрами

з/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальний

Примітка

Блок 2.1.

Підвищення  професійної компетентності працівників

1

Ознайомити педагогічний колектив та надати рекомендації з обласної науково – методичної  проблеми: «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» - Коригуючий.

Аналіз та корекція накопиченого педагогічного досвіду, визначення його основних ідей для широкого запровадження, аналіз матеріалів попередніх зрізів діагностики рівня розвитку соціальних компетенцій учнів та їх навчальних досягнень. Вивчення та експертна оцінка накопиченого педагогічного досвіду (при визначенні ефективності досвіду доцільно використовувати науково обґрунтовані критерії

До 20.09.18

Завідувач

Вихователь-методист

 

2

Провести інструктивно-методичну нараду з педагогами -наставникамиз метою організації наставництва та складання плану роботи; закріпити за молодими педагогами наставників:

До 25.09.18

Вихователь-методист

План

3

Провести організаційну нараду з молодими працівниками, щоб ознайомити їх із нормативно правовими документами, державними стандартами у системі дошкільного виховання; напрямками діяльності ДНЗ; вимогами педагогічної етики; традиціями.

До 30.09.18

Вихователь-методист

 

4

Провести консультацію для педагогів: «Методичні рекомендації щодо написання плану роботи педагога в новому навчальному році»

До 25.09.18

Вихователь-методист

 

5

Тематичні заняття з дітьми

«100 років від дня народження Василя Олександровича Сухомлинського, видатного українського педагога-гуманіста, письменника, директора Павлиської середньої школи»

28.09.2018

Педагоги ДНЗ

 

 

 

Блок 2.2.

Удосконалення професійної творчості

1

Організувати  роботу  творчої групи для реалізації завдань  обласної науково – методичної  проблеми: «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» -IV етап

До 20.09.18

Вихователь-методист

 

  2

Створити методичну раду у складі:

·         Бугайова Л.В. – вихователь – методист;

·         Амбросенок Л.В.. – вихователь;

·         Олександрова О.В.- вихователь;

Хрящова Н.В. – музичний керівник;

·         Липкань С.В. – практичний психолог.

До 05.09.18

Вихователь-методист

 

  3

Познайомити педагогів з планом засідань методичних обєднань, ШПД, опорних ДНЗ,з планом опорного ДНЗ № 331 з ОБЖД

До 15.09.18

Вихователь-методист

 

Блок 2.3.

Самоосвіта

1

З метою підвищення ефективності самоосвіти:

- запровадити в практику роботи педагогів систематичне ведення ділових зошитів з самоосвіти

- проведення щотижневих міні-лекцій для педагогів

Протягом місяця

Педагоги

План міні-лекцій

2

Провести педагогічні години:

1. Проведення сучасних форм роботи з батьками

2. «Нормативно-правова базаяка регламентує дошкільний навчальний заклад.

 

11.09.18

 

18.09.18

 

Завідувач

 

Завідувач

 

3

Продовжити роботу з впровадження сучасних педагогічних технологій та програм розвитку дітей дошкільного віку:

Програма розвитку дитини від 2 до 6 років «Безмежний світ гри в LEGO»- всі садові групи, Методика К.Железнової «Пальчикові ігри» - 9 група ;Програма «Кольорові долоньки» - 8 група); М.Монтессорі «Це я можу сам»(вправи у соціальній поведінці) - 1 група; Програма «В світі гри та фантазії» Шептифрац – 3група;Програма «Self- -еsteem»- 4 група;

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

Блок 2.5.

 Атестація, курсова перепідготовка, участь у методичній роботі району та міста

1

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки залучити вихователів до участі в роботі методичного об’єднання вихователів району: Якушева Н.Я., Скорик Н.В.

До 20.09.18

Завідувач

 

2

Ознайомити з наказом «Про створення атестаційної комісії в ДНЗ в 2018-2019 навчальному році», з Положенням про атестацію педагогічних кадрів

До 20.09.18

Завідувач

 

3

Провести у 2018-2019 році атестацію педагогічних працівників згідно графіка атестації в ДНЗ:

Протягом року

Атестаційна комісія

 

4

Курси підвищення кваліфікації педагогів (2019-2020н.р): Стерницька Ю.В., Калашнікова Н.В., Олексієнко І.Є, Липкань С.В.

За графіком ДОІППО

Завідувач

 

Блок 2.6.

Діагностика, моніторингові дослідження

   1

Провести діагностику педагогічних кадрів на початок навчального року, згідно Програм за якими працюють педагоги

До 15.09.18

Завідувач

Вихователь.-методист

Діагност.

карта

Розділ ІІІ.

Робота методичного кабінету

1

Скласти і затвердити сітку занять.

До 10.09.18

методист

 

2

Поновити списки дітей пільгових категорій

До 30.09.18

Завідувач

 

3

Підготувати особові документи дітей дошкільного віку: свідоцтво про народження, заява на зарахування в ДНЗ, заява-згода на обробку персональних даних, направлення (електрона реєстрація)

До 30.09.18

Завідувач

 

4

Розробити план роботи з LEGO в ДНЗ в новому навчальному році

Протягом місяця

Керівник проекту

 

5

Оформити куточки «Спеціаліст радить»

До 10.09.18

Спеціалісти

 

Розділ ІV.

 Організаційно-педагогічна робота

Блок 4.1.

 Робота з батьками

1

З метою активної педагогічної позиції сім’ї  у взаємодії з педагогічним колективом продовжувати працювати в мережі інтернет групи  вайбер.

Протягом року

Педагоги ДНЗ

 

2

Провести групові батьківські збори:

Ранній і молодший дошкільний вік:«Як розвивати мовлення найменших»

-          Презентація групи, напрямок роботи.

-          Особливості розвитку та виховання дитини раннього (молодшого)  віку

-          Адаптація дитини до дитячого садка.

-          Вибори батьківського комітету

Середній та старший дошкільний вік:«Розвиток моторики, мовлення, уваги та мислення дітей у грі»

-          Презентація групи, напрямок роботи.

-          Особливості розвитку та виховання дитини раннього (молодшого)  віку

-          Адаптація дитини до дитячого садка.

-          Вибори батьківського комітету

До 20.09.18

Вихователі

Протоколи

3

Вивчити потреби батьків, щодо надання додаткових освітніх послуг дітям, відомості про дітей які відвідують гуртки за межами ДНЗ

Протягом місяця

Вихователь-методист

скласти списки.

 

Блок 4.2.

Загальні заходи для дітей

1

Розвага « В усіх країнах світу День знань святкують діти»

03.09.18

Муз. керівники

Всі групи

2

Свято осені «Осінній ярмарок» (сумісно з батьками та запрошеними гостями)

21.09.18

Муз.

керівники

Всі групи

Блок 4.3.

Співпраця зі  школою

1

Погодити  план взаємодії ДНЗ та школи, затвердити його

 

До 01.09.18

Завідувач

 

Блок 4.4.

Взаємодія закладу з установами та організаціями

1

Музична програма виступу дітей «Школа Мистецтва»(для дітей старшого дошкільного віку)

1 раз на квартал

Вихователь.-методист

 

2

Організувати роботу з депутатами міської та районної ради, зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ

протягом року

Завідувач

 

Розділ V.

Адміністративно-господарська діяльність

   1

Контролювати сплату батьківських внесків за харчування, та за сплату пільгових категорій(діти учасники АТО, малозабезпечені, багатодітні)

До 15.09.18

Завідувач

 

   2

Контроль за харчуванням в групах:

- ваговий вихід порцій;

- дотримання норм харчування в групах.

- культурно-гігієнічні навички дітей

Щодня

Завідувач

м/с

 

  3

Оформити ділову документацію з платних послуг з урахуванням нормативності

До 01.10.18

Завідувач

 

4

Провести обстеження подвір`я та усіх приміщень ДНЗ на   дотримання інструкції ТБ, охорони життя та здоров`я дітей

До 05.09.18

 

Завгосп

Акти     

5

Підготовити заклад до нового навчального року( підписати акти готовності)

До 01.09.18

Завгосп

 

 

Блок 5.1.

Створення розвивального життєвого простору дитини

1

Розпочати підготовку дошкільного закладу до зимового періоду:

- вимити вікна;

- утеплити двері.

Протягом місяця

Завгосп,

пом. вихователів

 

2

Доукомплектувати необхідними матеріалами та посібниками кабінет практичного психолога, керівника гуртка,

До 30.09.18

Завідувач

 

 

3

Списати непридатне майно

 

Завгосп

 

Блок 5.2.

Загальні збори (конференції) колективу, рада дошкільного навчального закладу, виробничі наради

1

Провести виробничу нараду для працівників ДНЗ:

1. Результати оздоровчої компанії 2018 року.

2. Ознайомлення учасників освітньо-виховного процесу з нормативними документами, в яких висвітлюється питання охорони життя і здоров’я дітей.

3. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції»

4. Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період.

До 30.09.18

Завідувач

Вихователь-методист

Завгосп

Голова ПК

 

2

Ознайомити працівників з наказом «Про комплектування кадрами на 2018-2019 навчальний рік»

До 05.09.18

Завідувач

 

  3

Ознайомити працівників з правилами внутрішнього трудового розпорядку, штатним розписом ДНЗ

До 05.09.18

Завідувач

 

Блок 5.3.

 Інструктажі

1

Провести повторний інструктаж з охорони життя та здоров’я дітей

До 05.09.18

Завідувач

 

2

Провести повторний інструктаж з пожежної безпеки

До 10.09.18

Завідувач

 

3

Провести повторний  інструктаж з охорони праці

До 15.09.18

Завідувач

 

4

Ознайомити з функціональними обов’язками та  графіком роботи всі категорії працівників

До 05.09.18

Завідувач

 

5

Створити комісії: постійно діючу, з пожежної безпеки; охорони праці; харчування; цивільної оборони

До 20.09.18

Завідувач

 

Розділ VІ.

Вивчення стану організації життєдіяльності дітей.

1

Оглядово-оперативний. Стан та якість ведення документації (вихователі, фахівці)

До 10.09.18

Завідувач

До педгодини

2

Оглядово-оперативний Рівень проведення батьківських зборів

До 30.09.18

Завідувач

Рекомендації

                 

 

Жовтень 2018 рік

Розділ ІІ.

Методична робота з кадрами

з/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальний

Примітка

Блок 2.1.

 Підвищення  професійної компетентності працівників

1

Провести консультацію для вихователів:«Основні практичні  підходи до гри в ЛЕГО»

 

методист

 

2

Провести консультацію для педагогів  «Як краще використовувати результати діагностичного обстеження дітей в плануванні індивідуальної роботи»

До 10.10.18

Практичний психолог

 

3

Семінар-практикум: «Особливості соціалізації дітей дошкільного віку»

До 03.10.18

Практичний психолог

 

4

Проектна робота з ЛЕГО « HR Хюмен -ресурс»- агентство по підготовці кадрів.

Професії майбутнього

Протягом місяця

Керівник проекту

План роботи

Блок 2.2.

Удосконалення професійної творчості

1

 ФОТОКОНКУРС:«Професії моїх батьків»

 

Вихователі

виставка

 

Блок 2.3.

Самоосвіта

1

Перегляд періодичного видання педагогами, робота з комп’ютером.

 

Педагоги 

 

 

Блок 2.5.

 Атестація, курсова перепідготовка, участь у методичній роботі району та міста

1

Ознайомити з наказом «Про організацію та проведення атестації педагогічних працівників в 2018-2019 н.р. »

До 15.10.18

Завідувач

 

2

Провести засідання атестаційної комісії №1 «Про хід атестації в ДНЗ»:

- розгляд поданих документів;

- допуск педагогів до атестації;

- співбесіди;

- складання та затвердження графіка атестації.

До 20.10.18

Атестаційна комісія

 

 

3

З метою підвищення фахового рівня педагогів які атестуються

- розробити питання для співбесід з педагогами які атестуються;

- ознайомити педагогів з критеріями оцінювання;

- допомога педагогам в складанні плану індивідуальної підготовки до атестації

- підготовка досвідів роботи педагогів які атестуються на звання.

До 25.10.18

Атестаційна комісія

 

 

Блок 2.6.

Діагностика, моніторингові дослідження

   1

Анкетування педагогів старших груп «Наступність у роботі між дошкільною та початковою ланками»

До 20.10.18

Вихователь-методист

 

Розділ ІІІ.

 Робота методичного кабінету

1

Скласти план проведення «Тижня безпеки»

До 30.10.18

 

План

2

Підготувати інформаційний матеріал про безпеку життєдіяльності дошкільнят.

До 20.10.18

Вихователь-методист

 

3

Скласти списки дітей які відвідують гуртки за межами ДНЗ

До

10.10.18

методист

Список

4

Організувати в методичному кабінеті ДНЗ «Лабораторію шести цеглинок»

{C}-          демонстрація ігор.

{C}-          презентації досягнень дітей в LEGO-конструюванні.

31.10.18

 

Практичний психолог

Липкань С.В.

 

Розділ ІV .

 Організаційно-педагогічна робота

Блок 4.1.

 Робота з батьками

1

Загальні батьківські збори

1. Перегляд відеофільму «Презентація дитячого садочка»

2. Пріоритетні напрямки роботи ДНЗ на 2018-2019 навчальний рік.

3. Ознайомлення зі статутними документами й локальними актами закладу.

4. Гармонізація дитячо-батьківських взаємин. (тренінгові вправи)

5. Звіт та вибори батьківського комітету.

 

Завідувач

Вихователь- методист

Практичний.

психолог

Голова БК

 

2

Провести анкетування батьків  щодо побажань роботи ДНЗ у новому навчальному році.

До 15.10.18

Вихователі

 

Блок 4.2.

 Загальні заходи для дітей

 

 

1.

Розвага «Спортивні ігри для малят»

 

Педагоги ДНЗ

 

 

2.

Свято-розвага «Осінні сюрпризи для малят»

Група №6 «Сонечко»

Група №7 «Метелик»

Група № 10 «Бджілка»

 

17.10.18

18.10.18

19.10.18

Муз.

керівник

 

 

Блок 4.3.

 Співпраця зі  школою

 

1

З метою підвищення якості організації перспективності, наступності та спадкоємності у роботі дошкільного закладу та початкової школи:

- провести бесіду за круглим столом з питань забезпечення наступності у діяльності ДНЗ та СЗШ

До 15.10.18

Директор СЗШ

Завідувач ДНЗ

 

 

Блок 4.4.

Взаємодія закладу з установами та організаціями

 

1

Провести розширену нараду у ДНЗ за участю представників Патрульної поліції, МНС.

До 15.10.18

Завідувач

 

 

Розділ V.

Адміністративно-господарська діяльність.

Блок 5.1.

Створення розвивального життєвого простору дитини

 

1

Підготовка до зимового періоду:

- закупка необхідного інвентарю для прибирання опалого листя на  території ДНЗ

Протягом місяця

Завгосп

 

 

2

Вести постійний облік витрат бюджетних та позабюджетних коштів (медикаменти, іграшки, канцтовари, господарський інвентар)

Постійно

Матеріально-відповідальні особи

 

 

3

Провести перевірку обладнання в групах ДНЗ, щодо їх  технічного стану.

До 25.10.18

Завгосп

 

 

Блок 5.2.

Загальні збори (конференції) колективу, рада дошкільного навчального закладу, виробничі наради

 

1

Провести засідання ПК присвячене Дню працівників світи».

До 05.10.18

Завідувач

 

 

 

Блок 5.3.

 Інструктажі

 

1

Провести чергові інструктажі  з ОП для сторожів

 

Завідувач

 

 

2

Інструктаж з ОБЖД для всіх працівників ДНЗ (отруйні рослини, ягоди, гриби)

До 05.10.18

Завідувач

 

 

3

Консультація для обслуговуючого персоналу: «Дотримання правил санітарного регламенту»

До 25.10.18

м/с

 

 

4

Контроль за харчуванням дітей:

- ваговий вихід порцій;

- дотримання вагових норм в групах;

- дотримання санітарно-гігієнічних норм в групах;

- виховання культурно-гігієнічних навичок у дітей під час їжі.

Постійно

Завідувач

 

м/с,

Вихователь-методист

Щомісячно звіт

 

 

 

5

Контроль за маркуванням меблів (цифровим) в усіх групах

До 10.10.18

м/с

 

 

6

Контроль за економним використанням води, електроенергії

Постійно

Завгосп

Електроне посилання

 

7

Контроль за проведенням інвентаризації

Згідно графіку

Завідувач

 

 

Розділ VІ

Вивчення стану організації життєдіяльності дітей

 

1

Оглядово-оперативний Забезпечення безпеки життєдіяльності дітей (всі групи)

До 10.10.18

Вихователь-методист

Рекомендації

 

2

Вибірковий Зміст освітньої роботи у години ранкового прийому.

До 20.10.18

Вихователь-методист

До відома

 

3

Попереджувальний  Створення умов для охорони життя та здоров’я дітей (групи молодшого віку)

До 30.10.18

Завідувач

До відома

 

                   

 

Листопад 2018 рік

Розділ ІІ.

 Методична робота з кадрами

з/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальний

Примітка

Блок 2.1.

Підвищення професійної компетентності працівників

1

Огляд нормативних документів, новинок методичної літератури та фахової періодики

 

Вихователь-методист

 

 

2

Провести практичний тренінг: «Способи виходу з конфліктних ситуацій у роботі з родиною»

До 15.11.18

Практичний. психолог

 

3

Семінар-практикум для вихователів «Якості особистості що є основою для професій майбутнього»

-          гра «Ким я хотів бути в минулому» -з конструктора ЛЕГО побудувати свою професію.

-          Намалюй ,створи колаж «Професійні якості для спеціаліста»

 

Керівник проекту ЛЕГО, вихователь-методист

 

4

Провести мультимедійні екскурсії з дітьми «Професії світу»

 

Вихователі

Проектор

Конспект екскурсії

5

Організувати та провести «Тиждень безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку»

Згідно графіка

Вихователь-методист

 

Блок 2.2.

 Удосконалення професійної творчості

 

 

 

 

 

Блок 2.3.

Самоосвіта

1

Провести співбесіди за планами самоосвіти з педагогами які атестуються в поточному навчальному році

Відповідно графіку

Вихователь-методист

 

Блок 2.4.

Педагогічна рада

1

Тема: «Формуємо зв’язне українське мовлення, використовуючи різні види діяльності дітей»

 Порядок денний:

1. Аналіз виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради.

 2. Круглий стіл

- «Мовленнєва діяльність та її вплив на всебічний розвиток дитини»: аналіз рівня мовленнєвого розвитку дітей.

- художньо-мовленнєва діяльність та її вплив на емоційну сферу особистості (з досвіду роботи керівника гуртка театралізованої діяльності);

- формування понятійного мовлення у старших дошкільників (з досвіду роботи вихователя старшої групи);

- виховання культури мовлення і етики стосунків (з досвіду роботи вихователя середньої групи);

3. Презентація відео-альбому «Говорять діти» .

30.11.18

 

 

 

 

 

 

вихователь-­методист

Амбросенок Л.В.

 

8,11,3 гр.

 

2,4,5 гр.

 

вихователі

 

Блок 2.5.

Атестація, курсова перепідготовка, участь у методичній роботі району та міста

1

Оформити куточок «Увага! Атестація»:

-  провести консультації щодо виконання творчих завдань;

- заслухати виступи на педраді педагогів, які атестуються;

- провести анкетування колег, для проведення незалежного оцінювання педагогічної майстерності педагогів що атестуються

 

До 10.11.18

До 25.11.18

 

До 30.11.18

Атестаційна комісія

 

2

Розпочати оформлення тематичних папок на педагогів, які підлягають атестації

   До 20.11.18

Вихователь-методист

 

   3

Направити на курси підвищення кваліфікації (згідно графіка)

 

 

 

   4

Відвідати методичні об’єднання для педагогів, які проводяться в районі

Протягом місяця

Вихователь-методист

 

Блок 2.6.

Діагностика, моніторингові дослідження

1

Тестування вихователів: програма «Дитина», «Впевнений старт» за розділами.

До 20.11.18

Вихователь-методист

 

Розділ ІІІ

Робота методичного кабінету

1

Передплатити періодичні видання на 2019 рік

До 25.11.18

 

Підписка

 

2

Організувати в методичному кабінеті ДНЗ «Лабораторію шести цеглинок»

{C}-          демонстрація ігор.

{C}-          презентації досягнень дітей в LEGO-конструюванні.

Останній  понеділок кожного місяця

Практичний психолог Липкань С.В.

 

 

 

3

«Робота з комп’ютером» -  розвивати практичні навички у педагогів

 

Вихователь-методист

За потребою

Розділ ІV

Організаційно-педагогічна робота

Робота з батьками

1

Поновити матеріали в куточках для батьків

До 05.11.18

Вихователі

 

2

День відкритих дверей для батьків вихованців та батьків діти  яких не відвідують ДНЗ

До 15.11.18

Вихователь-методист

 

 

Блок 4.2.

Загальні заходи для дітей

1.

Тематичний  концерт «Осінні нотки» ( вірші про осінь, пісні)

 

Хрящова Н.В

Старші групи

2.

«LEGO-досягнення» гра

30.11.18

(керівник проекту)

Середні групи

3.

Перегляд  українських народних казок

 

Масалова Т.О.

Молодші групи

Блок 4.3.

 Співпраця зі школою

1

Провести екскурсію-спостереження за процесом навчання в класі для майбутніх першокласників 6р.ж.

     До 20.11.18

Вихователь-методист

 

2

Вивчити стан освітнього процесу в старших групах ДНЗ ( групи № 8,3,11)

До 30.11.18

Вихователі

 

 

Блок 4.4.

Взаємодія закладу з установами та організаціями

1

Ø  {C}З метою запобігання травматизму та нещасних випадків провести тренінг евакуації з співробітниками МЧС:

Ø  {C}- скласти план проведення евакуації;

Ø  {C}- погодити і затвердити план;

Ø  {C}- призначити день проведення тренінгу.

До 20.11.18

Завідувач

Представник МЧС

 

 

 

 

 

   

Розділ V

Адміністративно-господарська діяльність

Блок 5.1.

 Створення розвивального життєвого простору дитини

1

Оновити куточки безпеки по групам

 

До 20.11.18

Вихователі

 

2

Підготувати обладнання та грунт для організації городів на підвіконні

До 30.11.18

Вихователі

 

3

Підготовка до зимового періоду:

- вивіз опалого листя;

- перевірка утеплення вікон і дверей;

- заготовка піску для посипання доріжок.

Протягом місяця

Завгосп

 

4

Підготовка квітників до зими, зелених насаджень.

До 05.11.18

Завгосп

 

Блок 5.2.

Загальні збори (конференції) колективу, рада дошкільного навчального закладу, виробничі наради

1

Засідання ПК

Трудовий договір – реалії сьогодення

Протягом місяця

Голова ПК

 

 

Блок 6.3.

Інструктажі

1

Провести консультацію для обслуговуючого персоналу «Дотримання техніки безпеки – обов’язкова умова успішної трудової діяльності»

До 30.11.18

Завгосп

 

2

Провести рейд-перевірку утеплення групових, господарських приміщень та будівлі ДНЗ

До 10.11.18

Завідувач

Завгосп

 

3

Контроль сплати батьківських внесків за харчування

До 15.11.18

Завідувач

 

4

Перевірка стану протипожежної безпеки ДНЗ

До 10.11.18

Завгосп

 

5

Контроль за санітарним станом груп,  пральні, приміщень ДНЗ, ділянок

Постійно

м/с

 

Розділ ІV

Вивчення стану організації життєдіяльності дітей

1

Тематичний Результативність роботи з розвитку українського мовлення дошкільників

До 10.11.18

     Завідувач

 

Довідка

Наказ

2

Оглядово-оперативний контроль рівня мовленнєвої активності дітей на заняттях та під час режимних моментів

До 30.11.18

Вихователь-методист

Інформація

3

Фронтальна Організація навчально-виховної роботи в групах дошкільного віку(матеріально-технічне, методичне забезпечення, ігрове обладнання) груп - № 2,3,4,5,6,7,8,10,11)

5-10 днів

Вихователь-методист

Наказ

довідка