ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 331 "ГНІЗДО ЛАСТІВКИ"
 
Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 331"Дніпровської міської радиРічний план на 2018-2019 н.р.

ПЛАН

навчально-виховної роботи

Комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад

(ясла-садок) №331»

Дніпровської міської ради

на 2018-2019 навчальний рік

 

 Основні завдання на 2018-2019 навчальний рік

v   Продовжувати роботу над обласним науково-методичним проектом «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» -  (IV етап коригуючий)

v   Продовжувати роботу по вихованню у дітей патріотизму, ціннісного ставлення до рідної землі та українського народу

v   Формувати у вихованців навички спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми та їх успішне входження у соціальне середовище.

пріоритетним напрямком діяльності

дошкільного навчального закладу № 331

у 2018-2019 навчальному році є:

Ø  фізкультурно-оздоровчий розвиток;

Ø  художньо-естетичний розвиток;

Ø  мовленнєвий розвиток,як складова успішної соціалізації дошкільників;

Ø  безпека життєдіяльності дітей;

 

Нормативно-правова база

Конституція України

Закон України „ Про освіту» 

Закон України „ Про дошкільну освіту» (від 11.07. 2001 року N 2628-III з змінами від 05.09.2017)

Закон України „ Про охорону дитинства ”

Конвенція про права дитини.( від 20.11.1989 року ,дата підписання Україною: 21.02.90 р. дата набуття чинності для України: 27.09.91 р. дата ратифікації: 27.02.91 р.

Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) (Схвалено рішенням Колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України(від 4 травня 2012 року,  протокол № 5/2-)Затверджено наказом  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (№ 615 від 22.05.2012 «Про затвердження Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція)»)

Положення про дошкільний навчальний заклад України.(Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. N 305 Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 року N 1124)

Положення про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі.( Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 року N 1124)

Концепція громадського виховання особистості в умовах розвитку української державності.

Типовий статут (положення) дошкільного закладу України.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.2017р №1693 «Про затвердження Примірного перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України,Міністерства охорони здоров'я України від 17.04.2006 року N 298/227 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 травня 2006 р. за N 523/1239 «Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.11.2015р №1-/9-560 «Щодо надання додаткових освітніх послуг в дошкільних навчальних закладах»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 372 «Про затвердження примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.10.2001 року N 691)

«Перелік платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладам.» (Положення про психологічний кабінет дошкільних загальноосвітніх та інших навчальних закладів)

Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930 (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №1473 від 20.12.2011 «Положення про атестацію педагогічних кадрів України»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.05.2018 року № 509  «Про затвердження положення про психологічну службу у системі освіти України»

«Щодо застосування державної мови в освітній галузі» (Лист МОН України від 01.02.2018 року)

«Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах»(Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11)

Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу» »(Лист Міністерства № 1/9-389 від 25.05.11)

«Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі» Лист МОН України №1/9-535 від 06.11.2015р)

«Методичні рекомендації,щодо оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі»(Додаток до листа МОН України №1/9-535 від 06.11.2015р)

Інструктивно-методичні рекомендації «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (Лист МОН України від 16.03.2012 № 1/9-198)

«Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» (Лист МОН України від 23.05.2012 № 1/9-396)

«Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (Лист МОН України від 23.05.2012 № 1/9-413)

 «Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом» (Лист МОН України № 1/9-891 від 19.12.13)

 «Методичні рекомендації щодо створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку» (Лист МОН України № 1/9-499 від 17.07.13)

«Про посилення контролю за організацією харчування у дошкільних навчальних закладах» (Лист МОН України № 1/9-452 від 25.06.13)

Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи груп для дітей старшого дошкільного віку при загальноосвітніх навчальних закладах» (Лист МОН України №1/9-411 від 13.08.2014 )

«Інструктивно-методичні рекомендації «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018-2019 навчальному році» (Лист МОН України від 18.06.2018 року №1\9-386)

Перелік навчальної літератури ,рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах дошкільної освіти у 2018-2019 навчальному році.(Додаток до листа МОН України №1.9-301 від 20.08.2018)

«Щодо державних санітарних норм та правил «Влаштування,обладнання утримання дошкільних навчальних закладів та організація життєдіяльності дітей» ( Лист МОН України№1/10-2961 від 17.10.2014)

   «Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів» (Лист МОН України №1/9-363 від 18.07.2014)

  «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи груп для дітей старшого дошкільного віку при загальноосвітніх навчальних закладах»(Лист МОН України №1/9-411 від 13.08.2014)

   Санітарний регламент для дошкільних навчальних (затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234)

 Рекомендації «Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів» (Лист МОН України від 18.09.2014 № 1/9-473)

 Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах(Додаток 1до листа МОН України № 1/9-482від 23.09.2015 р)

 Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності (Наказ МОН України від 20.04.2015 № 446)

  Інструктивно-методичні рекомендації « Про організацію роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах»(Додаток до листа МОН України від 02.09.2016 №1/9-454)

 Лист МОН «Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей із народними традиціями,святами та обрядами»

Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» (Додаток до листа МОН від 27.07.2016 № 1/9-396)

 Інструктивно-методичні рекомендації « Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців. (лист від 25.07.2016 № 1.9-396)

 Інструктивно-методичні рекомендації «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти» (лист  від 19.04.2018 №1\9-249)

Державні програми:

Освітня програма для дітей від 2до 7 років  «Дитина» Київ-2016рік.

}Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (авт. кол. Андрієтті О.О.,Голубович О.П. 2017 рік.

Парціальні освітні програми:

«Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт.: Березіна О. М., Гніровська О. З., Линник Т. А.);

«Про себе треба знати.,про себе треба дбати» програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком 3 до 6 років(авт.- Лохвицька Л.В.)

«Дитина в світі дорожнього руху» програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху.

«Цікаві шашки» програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки.

 «Мудрі шахи» програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи.

«Безмежний світ гри з LEGO» програма розвитку дитини від 2 до 6 років та методичні рекомендації.

«Скарбниця моралі» - програма з морального виховання дітей дошкільного віку (авт.-А.М. Богуш, І.Л. Сіданіч,В.Є.Сучок)